پلی پروپیلن با کربنات کلسیم

خصوصیات :

 

علاوه بر حفظ خواص باعث افزایش استحکام، کاهش همرفت، افزایش پایداری ابعادی، کاهش مکش های سطح قطعه و کاهش قیمت می شود. همچنین به دلیل


استفاده از مواد معدنی در 
فرمولاسیون، می توان به عنوان یک محصول دوستدار محیط زیست از آن یاد کرد.

 

کاربرد :

 

صنایع بسته بندی، قطعات اتومبیل ، لوازم ساختمانی و بهداشتی،خانگی و اداری، کشاورزی و باغبانی