پلی پروپیلن با تالک

 

خصوصیات :


افزایش استحکام، افزایش مدول، افزایش پایداری ابعادی (کاهش دفرمگی قطعه)، افزایش مقاومت حرارتی، افزایش مقاومت خزشی، کاهش جمع شدگی (shrinkage)، کاهش مکش های سطح قطعه و کاهش قیمت. 

 

کاربرد :
قطعات خودرو ، لوازم خانگی ، صنعتی و ...


شرکت تحقیق پلیمر پارس  با توجه به سفارش مشتریان محترم قادر به تولید آمیزه  پلی پروپیلن با پودرهای معدنی در درصدهای مختلف  می باشد .