اطلاعات محصولات

اطلاعات محصولات (3)

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

دانلود

نوشته شده توسط
ردیف شرح مواد شرح کد اطلاعات
1 PC 1100UV پلی کربنات یو وی TPP-1100-UV DOWNLOAD
2 ABS/PC کامپاند ای بی اس و پی سی  TPP-0030-4 DOWNLOAD
3 PA 6.6 GF20 پلی آمید6.6 با 20 درصد الیاف شیشه TPP-0092-43 DOWNLOAD
4 PC GF10 پلی کربنات با 10 درصد الیاف شیشه TPP-0132-3 DOWNLOAD
پنج شنبه, 02 فروردين 777 14:07

اطلاعات مواد پلی آمید

نوشته شده توسط
ردیف شرح مواد شرح  کد اطلاعات
1 پلی امید 6 مقاوم به ضربه PA6-IM-N AR-20140009 data sheet 
2 پلی امید 6.6 مقاوم به ضربه PA6.6-IM-N AR-20140067 data sheet
3 پلی امید 6.6 مقاوم به ضربه با مینرال PA66-IM-M25-N AR-20140024  data sheet
4 پلی امید 6.6 مقاوم به ضربه PA66-IM-N AR-20140093  data sheet
5 پلی امید 6 مقاوم به ضربه با مینرال PA6-IM-M30-N AR-20140023  data sheet
6 پلی امید 6 مقاوم به ضربه PA6-IM-N AR-20140018  data sheet

 

پنج شنبه, 21 -2664 14:28

اطلاعات مواد پلی پروپیلن

نوشته شده توسط

 

 

ردیف شرح مواد شرح لاتین کد مواد اطلاعات
1 پلی پروپیلن با تالک PP-25M-B AR-20140005  data sheet PP-25M
2 پلی پروپیلن مقاوم به ضربه PP-IM-N AR-20140019 data sheet PP-IM-N
3 پلی پروپیلن مقاوم به ضربه PP-IM-N AR-20140063  data sheet PP-IM-N
4 پلی پروپیلن مقاوم به ضربه PP-IM-N AR-20140079-1  data sheet PP-IM-N
5 پلی پروپیلن مقاوم به ضربه PP-IM-N AR-20140079-2 data sheet PP-IM-N 
6 پلی پروپیلن مقاوم به ضربه PP-IM-N AR-20140079-3  data sheet PP-IM-N
7 پلی پروپیلن مقاوم به ضربه PP-IM-N AR-20140079  data sheet PP-IM-N
8 پلی پروپیلن با تالک PP-25M-IM AR-20140088  data sheet PP-25M-IM-N
9 پلی پروپیلن مقاوم به ضربه PP-IM-B AR-20140117-1  PP-IM-B
10 پلی پروپیلن با تالک PP-40M-IM AR-20140135-1  PP-40M-IM